Pages Navigation Menu

เพิ่งลองทานนมผึ้งมา4 เดือนเอง   

Share Button

ลองหัดใช้ผลิตภัณฑ์ นมผึ้ง ตัวนี้มาไม่นานเองนับระยะเวลาจากวันนั้นที่เราได้รับคำแนะนำจากตัวแทนในการขายผลิตภัณฑ์บ่ายจนถึงวันนี้ก็ได้ประมาณสี่เดือนกว่ากว่าแล้วแหละถามว่าผลในการใช้ผลิตภัณฑ์นมผึ้งตัวนี้เป็นระยะเวลาตั้งนานได้ผลอะไรยังไงบ้างถามเรื่องผลใดด้านต่างๆของเราจะขอชี้แจงเป็นข้อๆเลยข้อแรกผลได้เรื่องของการปรับฮอร์โมนในเรื่องของประจำเดือนมาไม่ปกติสำหรับเราหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันทำให้ฮอร์โมนของเราประจำเดือนของเรามาสม่ำเสมอ กว่าเดิมจริงๆนะแล้วยังทำให้เวลาที่ประจำเดือนมาแต่ละทีเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเจ็บแบบที่ผ่านมาซึ่งถามว่าผลในเรื่องของประจำเดือนอะไรพวกนี้บอกได้เลยว่าได้ผล 100% ผลิตภัณฑ์นมผึ้งส่วนข้อสองในเรื่องของผิวพรรณสำหรับเราไม่ค่อยได้ผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วข้อสามที่เป็นคนสมบัติดีเด่นก็คือจะช่วยให้โดดเด่นหลับสนิทคิดบอกได้หรือว่าเราจะทำแต่พัดลมเพื่อทำให้เราดูเราจะได้จริงๆหัวไม่ทันถึงหมอนก็หลับไปแล้วกลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นมผึ้ง