Pages Navigation Menu

คิ้วสามมิติเอาให้เข้ากับรูปหน้าพอ

Share Button

ตั้งใจในการไปทำการสัก คิ้วสามมิติ อยากให้มันออมากสวยคือเรานั้นเป็นคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยเป็นบอกได้เลยว่าทั้งแต่งไม่ค่อยเป็นและแต่งไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วด้วยสำหรับการที่เรานั้นจัดการในการที่จะทำเรานั้นเลยบอกยังไงเล่าว่ามันตัดสินใจแบ้ส่ายังไงเสียถึงแม้นว่จะเป็น้คนที่ไม่ได้อะไรกับการดูแลเรื่องของกาแรต่งหน้าเท่าไหร่แต่เรานั้นสรูปเอาไว้ในใจแล้วยังไงเสียมันทำดีกว่ามันไม่ทำแน่นอนสำหรับการที่เรานั้นจะไปทำเรานั้นบอกได้เลยว่ายังไงเสียมันดีกว่ามันไม่ได้ทำแน่นอนสำหรับการที่เรานั้นจะทำการสักคิ้วสามมิติเราว่ามันเพิ่มความสะดวกให้เรานั้นมากนะด้วยความว่าเรานั้นแต่งหน้าแต่งตาไม่ค่อยเป็นด้วยการทีเรานั้นจะทำการสักคิ้วสามมิติมันช่วยให้ชีวิตเรานั้นดีขึ้นนะทำให้เรานั้นทุนเวลาในการที่เรานั้นจะแต่งตัวไปได้ตั้งเยอะนะคนอื่นว่ามันไม่น่าทำแต่เรานั้นว่ามันน่าทำนะมันทำแล้วมันช่วยให้ดีขึ้นไม่ได้เลงร้ายลงไปกว่าเดิม