Pages Navigation Menu

ระบบควบคุมและระบบเบรกที่ดีในรถโฟล์คลิฟท์

Share Button

รถโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์ จำเป็นต้องมีระบบควบคุมและระบบเบรกที่ดีในการทำงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด

ระบบควบคุมและระบบเบรกที่ดี ควรเป็นดังนี้
1. การกำหนดรัศมีวงเลี้ยวได้ดี
ควรมีการกำหนดรัศมีวงเลี้ยวได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงสีรถควรตัดกับอุปกรณ์และสิ่งรอบข้างอย่างเห็นได้ชัด เพื่อความปลอดภัย สีรถจึงควรมีสีฉูดฉาด หรือสังเกตได้ในทันที
2. การควบคุมความเร็วในการขับเคลื่อน
ใช้ความเร็วได้อย่างเหมาะสม ไม่เร็วเกินไป และสามารถไต่ขึ้นทางลาดชัน และข้ามสิ่งกีดขวางได้ระดับหนึ่ง การบังคับเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาได้สัมพันธ์กับความเร็ว
3. พวงมาลัยดี
พวงมาลัยต้องคืนตัวได้ และสามารถบังคับด้วยมือเดียวได้ จึงควรมีปุ่มบังคับรถด้วยมือเพียงข้างเดียวได้ เพื่อสะดวกในการใช้มืออีกข้างบังคับการทำงานของงารถยก
4. มีระบบเบรกอัตโนมัติ
ควรมีระบบเบรกอัตโนมัติในขณะที่รถจอดอยู่กับที่ เพื่อความปลอดภัย ป้องกันการเคลื่อนตัว หรือลื่นไถลของรถในขณะที่จอดอยู่ และไม่มีคนขับ
รถโฟล์คลิฟท์ที่ได้มาตรฐาน ควรมีการกำหนดน้ำหนักของเบรกแต่ละรุ่น ให้เหมาะสมกับน้ำหนักของรถ และการใช้งานด้วย
5. การวางตำแหน่งคานบังคับ
การวางตำแหน่งคานบังคับ ต้องเรียงตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ โดยเรียงจาก
– คานสำหรับยกงาขึ้นลง
– คานสำหรับการโยกเสาเอนหน้าหลัง
– คานสำหรับอุปกรณ์เสริม
การเรียงเช่นนี้ เพื่อให้ผู้ขับรถ สามารถขับได้ทุกคัน โดยไม่เกิดปัญหาในการบังคับการทำงานของรถ

ระบบควบคุม และระบบเบรกที่ดี มีความสำคัญต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย เพราะอาจเกิดความเสียหายต่องาน และเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้ทุกเมื่อ

รถโฟล์คลิฟท์ ลงประกาศขาย รถโฟล์คลิฟท์มือสอง รถยก รถลาก รถจับถัง รถกระเช้า อะไหล่ แบตเตอรี่ ยาง บริการซ่อม ขนย้าย โมดิฟาย อื่นๆ

www  thaiforkliftmarket.com