Pages Navigation Menu

เราไมได้อยากขายรถโฟล์คลิฟท์

Share Button

บอกตามตรงเลยว่าถ้ามันไมได้จำเป็นอะไรไม่จัดการในการที่จะหา รถโฟล์คลิฟท์ มาใช้เลยคือในเมื่อมันมีแล้วจะเอามาจัดการในการที่จะหาซื้อมาเพิ่มภาระในการใช้เงินทำไมจะต้องมาจ่ายเงินจำนวนมากมายก่ายกองขนาดนั้นใครจะอยากที่จะใช้จ่ายใครจะอยากจ่ายยังเราเองไม่ทราบแต่เราเองนั้นไม่อยากที่จ่ายแน่นอนเงินทองเก็บเงินไว้ในมือมันย่อมที่จะดีกว่าเรานั้นคิดแบบนั้นสำหรับการที่เรานั้นจะซื้อรถโฟล์คลิฟท์แต่ว่าในเมื่อมันจำเป็นยังไงเสียก็จัดการในการที่จะหาซื้อก็ต้องซื้อคันเดิมถ้าเรานั้นจะซื้อของจะไม่ขายคันเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพแล้วจะเอาปัญญาไหนมาจัดการในการที่เรานั้นจ่ายเรานั้นบอกได้เลยว่ามันไม่มีปัญญาในการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะจ่ายแน่นอนเรานั้นเบื่อมากเรานั้นไมได้อยากขายรถโฟล์คลิฟท์อยากที่จะเก็บไว้ทั้งสองคนแต่จะเอาเงินทีไหนมาหาซื้อของใหม่ถ้าไม่ขายอันเดิม