Pages Navigation Menu

3 หลักสำคัญในการดูแลรถโฟล์คลิฟท์ที่ไม่ควรมองข้าม

Share Button

forklift
การดูแลรถโฟล์คลิฟท์ ควรมีการดูแลทั้งก่อนและหลังการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม ทำงานได้อย่างไม่เกิดปัญหาและมีความปลอดภัยมากที่สุด โดยเฉพาะรถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้งานอย่างต่อเนื่อง งานหนัก หรือทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ยิ่งต้องมีช่วงของการพักและซ่อมบำรุงดูแลด้วย

หลักสำคัญในการดูแลรถโฟล์คลิฟท์ มีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วน คือ

ระบบช่วงล่าง
ระบบช่วงล่างที่ควรใส่ใจ และตรวจเช็ค มีดังนี้
– ระบบบังคับเลี้ยว และระบบขับเคลื่อน
– การสึกหรอของยาง
– ชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ลูกหมากลูกหมากกันโคลงคันชักคันส่งเพลาหัวเพลาขับยางหุ้มเพลายางหุ้มแร็คโช้คอัพ เป็นต้น

ระบบส่งกำลัง
ระบบส่งกำลัง ให้สังเกตได้จากอาการดังต่อไปนี้
– เข้าเกียร์ยากหรือเข้าไม่ได้
– แป้นคลัตช์แข็งหรือหยุ่นตัว
– รถไม่มีกำลัง
– รถมีอาการสั่นเมื่อออกตัวหรือขณะวิ่งด้วยความเร็วปกติ

การบำรุงรักษารถตามกำหนดเวลา
รถแต่ละคัน รวมไปถึง forklift ก็ต้องมีการดูแล และบำรุงรักษารถตามกำหนดเวลาที่ควรจะเป็น ซึ่งมีสิ่งที่ต้องดูแล ดังนี้
– เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาหม้อน้ำน้ำมันเบรก ตรวจเช็คเบรกมือ และระยะฟรีคลัตช์
– ไส้กรองอากาศกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
– หัวเทียน ไดชาร์จ
– สายพาน ราวลิ้น
– คอมเพรสเซอร์แอร์
– ปั๊มน้ำมันเพาเวอร์
– แบตเตอรี่

ใช้งานรถโฟล์คลิฟท์อย่างหนักแล้ว ก็อย่าลืมดูแลรถให้ดีด้วย เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน รวมไปถึงเกิดความปลอดภัยสูงสุด