Pages Navigation Menu

รับสั่งของจากจีนมาครั้งแรกคุณภาพไม่ผ่านเลย

Share Button

บอกได้เลยว่าการ รับสั่งของจากจีน มาครั้งแรกกดับร้านนี้บอกได้เลยว่ามันไม่ค่อยที่จะที่จะสร้างความประทับใจพอสมควรเลยแหละแล้วอุตสาห์ว่าเรานั้นเลือกมาดีมากที่สุดคือว่ามันดีเรื่องราวมาดีดูว่าคนอื่นคาขายกับคนนี้มันค่อนข้างที่จะได้รับการยอมรับแล้วก็เชื่อถือว่ามันดีพอสมควรเรานั้นเลยตัดสินใจในการที่เรานั้นจะรับสั่งของจากจีนด้วยแต่ทีไหนได้เรานั้นบอกได้เลยว่าขนาดว่าดูมาเป็นอย่างดีพอเรานั้นค้าขายด้วยครั้งแรกก็ต้องส่งสินค้าคืนหมดเลยราคาไม่แพงแต่ว่ามันไม่ค่อยที่จะมีคุณภาพนั้นเลยว่าส่งคืนแน่นอนเพราะว่าก่อนที่จะค้าขายกันบอกไปแล้วว่ามันจะต้องมีคุณภาพไม่งั้นเรานั้นไม่เอาดังนั้นสินค้าส่งมาครั้งนี้บอกได้เลยว่าการรับสั่งของจากจีนครั้งนี้มผ่านเลยเรานั้นใช้ไม่ได้สักตัวเลยว่าจะยังให้มาถ้าเปลี่ยนคืนมารอบนี้ไม่ได้ดีกว่าเดิมการรับสั่งของจากจีนเจ้านี้เรานั้นบอกได้เลยว่าคงจะคาขายกันครั้งเดียวแล้ว

รับสั่งของจากจีน