Pages Navigation Menu

มีแต่ลูกค้าชื่นชม อุปกรณ์สักคิ้ว ในร้านเรา  

Share Button

เราเองตัดสินใจว่าจะมาทำร้านในการจำหน่าย อุปกรณ์สักคิ้ว เราว่ามันทำได้เรานั้นพอที่จะมาเพื่อที่เค้านั้นผลิตเรานั้นจะเองไม่ได้ผลิตเองหรอกเรานั้นจะรับจากของเพื่อนเอามาจำหน่ายเรานั้นตั้งใจว่าจะเอาแบบนั้นเรานั้นไม่สามารถที่จะผลติเองขายเองได้หรอกเพราะว่าเรานั้นไม่ได้มีต้นทุนในการที่จะทำได้อย่างนั้นมันคืองานใหญ่มากเกินไปเรานั้นเองขอไมเอาดีกว่าตั้งใจแบบนั้นขอไม่เสียเงินในการลงทุนรับของเพื่อนสนิทของเรานั้นมาขายมันน่าจะดีกว่าเรานั้นจะเอาค่าคอมมิชชั่นในการที่เรานั้นขาย อุปกรณ์สักคิ้ว เรานั้นเอาแบบนั้นถามว่ามันคิดว่าจะขายได้ไหมมันน่าจะขายได้ในความคิดเรานั้นเองพอขายจริงตามที่เรานั้นต้องการปรากว่ามันขายได้จริงลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาซื้อสินค้ากับเรานั้นต่างชื่นชมว่าสินค้าคือ อุปกรณ์สักคิ้ว ของเรานั้นมันมีทั้งความทนทานและความสวยตามที่ต้องการเลยเรานั้นดีใจมากที่เปิดร้านขายแล้วลูกค้าชื่นชอบ