Pages Navigation Menu

การบรรทุกของสำหรับforklift เพื่อความปลอดภัย

Share Button

forklift
หัวใจหลักของ forklift คือการทำงานเกี่ยวกับการยก การขนส่ง การจัดเรียงสินค้า สิ่งของ ขึ้นลงในที่สูง การบรรทุกของ ส่วนมากแล้วเป็นของที่มีน้ำหนักมาก เนื่องจากในการบรรทุกของแต่ละครั้ง จะมีปริมาณมาก รถยกจึงต้องรับน้ำหนักได้มาก และมีความมั่นคง

การบรรทุกของให้เกิดความปลอดภัยนั้น ควรเรียนรู้กฎในการใช้รถ และการยกสินค้า รวมถึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งควรปฏิบัติดังนี้
บรรทุกของให้พอดี

การบรรทุกของให้พอดี คือ
– มีน้ำหนักไม่เกินมาตรฐาน
– มีรูปทรงที่ไม่หล่นลงมาง่าย หรือสามารถวางเรียงซ้อนกันได้อย่างมั่นคง หากต้องมีการซ้อน
– ของที่บรรทุกต้องไม่มีความยาวเลยออกมาจากงารถยก
– ของที่บรรทุกต้องไม่สูงเกินไป เพราะอาจบังวิสัยทัศน์ในการขับได้

ตรวจสอบงารถยกและรถก่อนการใช้
งารถยกต้องไม่ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ควรมีการตรวจสอบงารถยก รวมถึงสภาพของรถให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะหากมีส่วนใดชำรุดเสียหาย ก็อาจเกิดอันตรายได้

ตรวจสภาพรถหลังการใช้งาน
หลังจากที่มีการใช้งาน ต้องมีการตรวจสภาพรถทุกครั้ง เนื่องจากforkliftต้องใช้งานหนักตลอดวัน จึงอาจเกิดความเสื่อมโทรม หรือเกิดความเสียหายในบางจุดได้ ซึ่งก็ทำให้เกิดอันตรายได้เป็นอย่างมาก ดังนั้น หลังการใช้งานรถยกทุกครั้ง จึงต้องตรวจเช็คสภาพด้วย เพื่อให้พร้อมใช้ในวันต่อๆ ไป

หลักการง่ายๆ 3 ข้อนี้ จะช่วยให้คุณใช้forkliftในการยกสินค้า และการทำงานได้อย่างปลอดภัย อย่าลืมนำไปปฏิบัติ และระมัดระวังในการทำงานทุกครั้งด้วยนะคะ

รถโฟล์คลิฟท์ ลงประกาศขาย รถโฟล์คลิฟท์มือสอง รถยก รถลาก รถจับถัง รถกระเช้า อะไหล่ แบตเตอรี่ ยาง บริการซ่อม ขนย้าย โมดิฟาย อื่นๆ

www thaiforkliftmarket.com